Persoonlijk
en betrokken

Administratiekantoor J. Bos staat voor persoonlijke betrokkenheid en voor een nauwe samenwerking met betrouwbare specialisten. Wij zijn een zelfstandige organisatie met een breed financieel-zakelijk dienstenpakket.

Omdat u het beste advies verdient

Administratiekantoor J. Bos is een financiële huisarts voor startende ondernemers, maar ook voor gevorderde ondernemers. We hebben oog voor de toekomst van de ondernemer en de onderneming.

Met een praktische en no nonsens aanpak proberen we onze klanten zo optimaal mogelijk te bedienen. Korte lijnen en open communicatie vormen de belangrijkste basis voor een goed contact met u als klant.

We willen graag zo dicht mogelijk naast u opereren en actief met u meedenken om te komen tot dienstverlening op maat.

Het gaat er bij ons om dat zowel u als wij aan onze dienstverlening een goed gevoel overhouden, welke zal resulteren in een optimale en perfecte samenwerking.

U kunt daarom van ons een goede service en betrokkenheid verwachten en geen “9 tot 5” mentaliteit.

Onze disciplines

Belastingadvies

Wij verstrekken u van professioneel advies en begeleiding om uw belastingverplichting te optimaliseren, wettelijke vereisten na te leven en uw mogelijke fiscale voordelen te benutten. Het doel is om fiscale efficiëntie te bereiken en tegelijkertijd te voldoen aan de geldende belastingwetten en voorschriften.

Jaarrekening

Elk jaar stellen wij een jaarrekening voor u op. Dit is een financieel overzicht van uw bedrijf of organisatie, dat bestaat uit de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting op deze cijfers. Het biedt u inzicht in de financiële positie, prestaties en cashflow van uw bedrijf gedurende het afgelopen boekjaar.

Aangifte administratie

U bent verplicht tot het doen van aangifte. Dit houdt in dat alle relevante financiële gegevens en transacties van u uit een bepaalde periode verwerkt en rapporteert wordt aan de belastingdienst. Het omvat het indienen van de nodige formulieren en documenten om de inkomsten, uitgaven en belastingverplichtingen nauwkeurig aan te geven.

Startende ondernemer

We helpen u met het identificeren van kansen en bedreigingen in de markt, het opstellen van een solide businessplan. Wij adviseren over de beste juridische en fiscale structuur, en we bieden ondersteuning bij het opbouwen van een sterke basis voor een succesvol ondernemerschap.

Loonadministratie

Wij verzorgen uw loonadministratie. Hiervoor berekenen en verwerken we alle salarisgerelateerde gegevens van uw werknemers, inclusief loonstrookjes, belastingen, sociale premies en andere inhoudingen. Om nauwkeurig en tijdig salarisbetalingen te garanderen.

Beloningsadvies

We kijken met u als werkgever naar de mogelijkheden die er zijn om personeel zo optimaal mogelijk te belonen tegen minimale kosten. Zo bekijken we met u of er subsidiemogelijkheden zijn.

Case Study Image

Bedrijfsadvies

Wij bieden professioneel bedrijfsadvies om uw onderneming te ondersteunen bij uw financiële en administratieve vraagstukken.

 

We helpen bij het opzetten en bijhouden van boekhoudingen, het indienen van belastingaangiftes en het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Door onze expertise dragen we bij aan een gezonde financiële situatie en kunnen we u advies geven om de bedrijfsprestaties te verbeteren.

Particulieren

Als administratiekantoor bieden wij u ondersteuning bij het beheren van uw financiële zaken. Wij helpen u met het opstellen en bijhouden van persoonlijke budgetten, het indienen van belastingaangiftes, en adviseren we over financiële planning en besparingsmogelijkheden.

 

Door onze expertise en nauwkeurige administratie zorgen wij ervoor dat u uw financiën op orde hebt en kunnen we helpen om uw financiële doelen te bereiken.

Case Study Image
Eigenaar

Jan Bos

Eigenaar van administratiekantoor J.Bos en heeft het bedrijf opgericht op 1 januari 1982.

Consultant

Hennie van Woudenberg

Sinds maart 2020 werkzaam bij ons bedrijf. Ondersteund in alle administratieve taken.

Onze
consultants